Καλάθι αγορών Τρόποι αποστολής Τρόποι πληρωμής Γενικοί όροι συναλλαγών & ασφάλεια δεδομένων Site Map
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Login | Εγγραφή νέου μέλους

Γενικοί όροι συναλλαγών & ασφάλεια δεδομένων


Πεδίο εφαρμογής

Η λειτουργία του διαδικτυακού καταστήματος της BABOR διέπεται από τους ακόλουθους γενικούς όρους συναλλαγών (ΓΟΣ), στην ισχύουσα κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας έκδοσή τους.
Για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας μπορείτε, εάν θέλετε, να αποθηκεύσετε τους ΓΟΣ στον υπολογιστή σας και/ή να τους εκτυπώσετε.

 

Σύναψη σύμβασης

(1) Οι προσφορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα της BABOR δεν είναι δεσμευτικές. Σύμβαση ανάμεσα στον πελάτη και στην BABOR ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μον.ΕΠΕ συνάπτεται με την πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τον πελάτη και αποδοχή της από την BABOR ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μον.ΕΠΕ.
Η αποδοχή της παραγγελίας από την BABOR ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μον.ΕΠΕ γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης ή με παράδοση του παραγγελθέντος εμπορεύματος.

(2) Ο έλεγχος της επιβεβαίωσης για προφανή ορθογραφικά και λογιστικά σφάλματα καθώς και για αποκλίσεις ανάμεσα σε παραγγελία, επιβεβαίωση και παράδοση είναι ευθύνη του εντολέα. Ο εντολέας υποχρεούται επίσης να ενημερώσει αμέσως την BABOR ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μον.ΕΠΕ για τυχόν ανακρίβειες.

(3) Σε περίπτωση προφανούς σφάλματος στο δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος της BABOR, όπως ορθογραφικού ή λογιστικού σφάλματος, δεν υποχρεούμαστε σε διεκπεραίωση της παραγγελίας.

 

Παράδοση

(1) Η BABOR ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μον.ΕΠΕ υποχρεούται να παραδώσει το παραγγελθέν εμπόρευμα στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο πελάτης.

(2) Παραδόσεις γίνονται μόνο σε ταχυδρομικές διευθύνσεις εντός Ελλάδος.

(3) Οι παραδόσεις επιβαρύνονται με τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο.

(4) Οι παραδόσεις γίνονται κατά κανόνα εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών. Η διάταξη αυτή δεν είναι, ωστόσο, δεσμευτική.

(5) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στην αποθήκη όλα τα επιθυμητά προϊόντα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση τμηματικών παραδόσεων. Οι συμπληρωματικές παραδόσεις δεν επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής.

(6) Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

(7) Οι παραγγελίες αξίας έως 70,00€, χρεώνονται με έξοδα αποστολής ύψους 8,50€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά παραγγελία. Για παραγγελίες αξίας 70,00€ και άνω, η παράδοση δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής. Η τιμολόγηση και η παράδοση γίνεται αποκλειστικά εντός Ελλάδος.

 

Δυνατότητα επιστροφής του εμπορεύματος

Μπορείτε να επιστρέψετε το παραδοθέν εμπόρευμα εντός τεσσάρων εβδομάδων, χωρίς να δηλώσετε την αιτία. Η προθεσμία ξεκινά με την παραλαβή του εμπορεύματος και του σχετικού παραστατικού.
Η επιστροφή των εμπορευμάτων γίνεται με δικά μας έξοδα και δική μας ευθύνη. Εάν η αξία της παραγγελίας είναι έως 70,00€, τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη, εξαιρουμένης της περίπτωσης που το παραδοθέν προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην παραγγελία. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αντίστοιχη μείωση της αξίας του. Τα εμπορεύματα επιστρέφονται στη διεύθυνση: BABOR ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μον.ΕΠΕ, ΒΙΠΕ ΘΕΡΜΗΣ, 57001 ΘΕΡΜΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

 

Ακύρωση παραγγελίας

Παραγγελίες μπορεί να ακυρωθούν εντός δώδεκα ωρών από την τοποθέτηση τους χωρίς κυρώσεις. Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας, στείλτε μας ένα e-mail με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες στην διεύθυνση babor@babor.gr. Δεν πραγματοποιείται καμία χρέωση για την ακύρωση μιας παραγγελία που δεν έχει υποβληθεί για επεξεργασία στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας για λόγους ανωτέρας βίας ή για διάφορους άλλους λόγους που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τον Πελάτη όπως αδυναμία πληρωμής, μη παραλαβή του προϊόντος χωρίς αιτιολογία, άγνωστη ή ελλιπή διεύθυνση παραλήπτη καθώς και για λόγους που αφορούν την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας όπως έλλειψη αποθεματικών, απόσυρση προϊόντος κλπ.

 

Τιμές

Οι τιμές που αναφέρονται στο Διαδίκτυο εμπεριέχουν το νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας και ισχύουν μέχρι την κυκλοφορία νέου τιμοκαταλόγου.

 

Πληρωμή

Τα προϊόντα παραδίδονται με αντικαταβολή.

 

Παρακράτηση κυριότητας

Το παραδοτέο προϊόν παραμένει ιδιοκτησία της BABOR ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μον.ΕΠΕ μέχρι τη διευθέτηση όλων των υφιστάμενων αξιώσεων έναντι του εντολέα.

 

Εγγύηση

Εάν το παραδοθέν προϊόν παρουσιάζει ελαττώματα υλικού ή κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων ελαττωμάτων λόγω μεταφοράς, αυτά πρέπει να αναφερθούν άμεσα μετά την παράδοση και το αργότερο μία εβδομάδα μετά από την παραλαβή, συνοδευόμενα από λεπτομερή περιγραφή. Εάν η αναφορά ευσταθεί, ο εντολέας δικαιούται να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που του παρέχει ο νόμος. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο εντολέας υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρο το προϊόν με έξοδα της BABOR ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μον.ΕΠΕ.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Γενικών Όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ BABOR ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μον.ΕΠΕ και επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της εκάστοτε συναπτόμενης σύμβασης, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

 

Προστασία δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν εμπιστευτικής διαχείρισης, ενώ χρησιμοποιούνται και υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.